Innefrid i Juletid

Publicerad vintern 2021 i novellsamlingen Jul igen via Nohiding förlag.

Lilly pirrar av förväntan när granbarrens doft fyller den lilla stugan i skogen. Men stämningen fördunklas av att hennes mor och morföräldrar är väldigt stränga med att ingen får gå utomhus på självaste julafton. Julen är inte människornas högtid säger morfar, men vems är den då? Lilly kan inte förstå vad som skulle vara så farligt. 

~

"Det hände sig en gång, på en dag före dopparedagen för inte så länge sedan, att en nyfiken, liten flicka betraktade något på marken. Så börjar berättelsen, om flickan som tog av sig sin lovikkavante och släppte den bredvid sig. Nästa gång storögda barn, på en helt annan plats, lyssnar till den kommer den kanske inte att låta exakt lika. När en berättelse upprepats och förvridits under nog många år börjar vi kalla den för saga. Och något vi alla vet är att sagor inte är sanna, eller vad tror du?"