Texter

Min samling måndagsskrivningar och andra korta texter.

Måndagsskriv är en kort skrivövning där texten inspireras av slumpmässigt valda ord; verb, känslor och en plats. 
Initiativet kommer från författaren Sanna Mac Donald och kan följas på instagram via #måndagsskriv.